Kontakt

 • ul. Piekoszowska 330b
  Kielce 25-645

 • 608 475 502

 • Bank PEKAO S.A.
  Numer konta:
  PL 25 1240 4416 1111 0010 5240 4374

 • REGON: 260703763
  NIP: 9591952871
  KRS: 0000466051

Zgłoszenie

  Twoje imię i nazwisko
  Imię Psa
  Rasa Psa
  Wiek Psa
  Miesięcy / Lat
  Twój adres e-mail
  Twój numer Telefonu
  Rodzaj zajęć
  Uwagi (opcjonalne)

  W związku z ochroną danych osobowych informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IdealnyPies sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 330B,

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji szkolenia

  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji Państwa zapytania.

  *WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI