Proszę wpisać wymagane informacje w celu zarejestrowania zgłoszenia na szkolenie:

Imię opiekuna psa:
Imię psa:
Wiek psa:
Rasa lub wielkość:
Numer telefonu kontaktowego:
Adres e-mail:
Zgłaszam chęć uczestnictwa w zajęciach:
Indywidualne uwagi:
Nazwisko opiekuna:
W związku z ochroną danych osobowych informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IdealnyPies sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 330B,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji szkolenia
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji Państwa zapytania.
WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI